Regiobestuur

Het regiobestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Naam Functie Portefeuille
Rients Brandsma Voorzitter  
Jelke Ridder Secretaris Social Media, uitnodigingen, Scouts Online
Mirte Andeweg Penningmeester Begrotingen, Afrekeningen, Declaraties
Janneke Stoel Coördinator Trainingen Scouting Academy, trainingen
Inge van der Steeg Coördinator Activiteiten Regionale activiteiten
Jelmer Boter Afgevaardigde Landelijke Raad Schakel tussen Scouting Nederland, regio en groepen
Niels Dimmers Regio HRM-er HRM en vrijwilligersbeleid

Kamer van Koophandel

Stichting Scouting Regio Utrechtse Heuvelrug heeft het Kamer van Koophandel nummer 41180656.

Rekeningnummer

St. Sc. Regio Utrechtse Heuvelrug
NL 59 INGB 0004 3179 80