Regio bestuur

Het regiobestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Naam Functie Portefeuille
Robbert Jan Meijer  Voorzitter HRM
Selina Roskam Secretaris Social Media, uitnodigingen, Scouts Online
Daniël Ristjouw Penningmeester Begrotingen, Afrekeningen, Declaraties
Dave Nagy Coördinator Trainingen Scouting Academy, trainingen
Inge van der Steeg Coördinator Activiteiten Regionale activiteiten
Niels Dimmers Afgevaardigde Landelijke Raad Schakel tussen Scouting Nederland, regio en groepen
Remco van Essen Bestuurslid Communicatie Website

Kamer van Koophandel

Stichting Scouting Regio Utrechtse Heuvelrug heeft het Kamer van Koophandel nummer 41180656.

Rekeningnummer

St. Sc. Regio Utrechtse Heuvelrug
NL 59 INGB 0004 3179 80