Beleid Sociale Veiligheid

De Scouting Regio Utrechtse Heuvelrug wil dat haar regiovrijwilligers en de jeugd- en kaderleden van de groepen binnen de regio op een veilige manier het spel van Scouting kunnen spelen, trainingen kunnen volgen en elkaar kunnen ontmoeten.

Aangezien de regio vrijwel geheel uit vrijwilligers bestaat die uit de scoutinggroepen komen, is het onderwerp “In veilige handen” redelijk bekend. Desondanks besteedt de regio aan dit onderwerp op passende momenten veel aandacht, bijvoorbeeld in de trainingen voor leiders of tijdens een regionaal kamp.

Scouting Nederland biedt goede handvatten om veilig te kunnen spelen. De regio heeft het volgende beleid overgenomen.

sociale veiligheid is bespreekbaar
 • De regio heeft een beleid rondom het aannemen van vrijwilligers (Vrijwilligersbeleid 2020-2022: vinden, binden, boeien en groeien), wat betekent dat we het vrijwilligerswerk serieus nemen en taken doorspreken.
 • De regio heeft een procedure opgesteld hoe nieuwe medewerkers aangenomen worden waarbij onderstaande punten worden besproken:
  • Met vrijwilligers die niet uit de scoutingorganisatie komen, worden extra gesprekken gevoerd over verwachtingen.
  • Alle regiovrijwilligers hebben een geldige VOG. Deze wordt iedere 3 jaar opnieuw aangevraagd
  • Alle regiovrijwilligers hebben kennis genomen van de Gedragscode, om zo grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.
 • Het regiobestuur heeft een vertrouwenspersoon aangesteld: Ron Troost. Deze kun je bereiken via vertrouwenspersoon@regio-uh.nl. De vertrouwenspersoon gebruikt het Protocol Grensoverschrijdend Gedrag van Scouting Nederland wanneer dat nodig is.

Dit zijn de bijbehorende documenten:

Gedragscode rondom jeugdleden

De omgang met jeugdleden speelt bij de regionale activiteiten. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die je hieronder kunt downloaden als gedragscode voor de vrijwilligers van de Regio Utrechtse Heuvelrug. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.

Het regiobestuur heeft met betrekking tot de jeugdleden daarnaast een tweesporen beleid voor VOG’s:

 • wanneer de jeugdleden blijven overnachten, verlangt de regio van alle vrijwilligers die daarbij betrokken zijn, een Verklaring omtrent gedrag
 • wanneer de jeugdleden alleen een dagdeel het regiospel spelen en worden begeleid door de leiding van de eigen groep, gaat het bestuur ervan uit dat de groepen op groepsniveau een VOG hebben geregeld.

Wil je als vrijwilliger meer weten over de Verklaring Omtrent gedrag, lees dan hier verder.