Praktijkbegeleiders

In de regio zijn momenteel 3 praktijkcoaches, je kunt bij hen terecht met vragen over Scouting Academy, praktijkbegeleidersoverleg of aanvragen van kwalificaties. Ze zijn te bereiken via praktijkcoach@regio-uh.nl

Praktijkbegeleidersoverleg

4 keer per jaar is er een praktijkbegeleidersoverleg. Hier wordt de nieuwste informatie rondom scouting Academy gedeeld en bespreken we de voortgang van het project spelkwaliteit in de regio. Ook is er ruimte om vragen te stellen of om samen met andere praktijkbegeleiders te sparren over een probleem waar je tegenaan loopt. Na het overleg is er gelegenheid om kwalificatiegesprekken te voeren. Voor praktijkbegeleiders die net begonnen zijn is er na het overleg tijd voor coaching en begeleiding.

Data 2023/2024:

  • 22 september 2023 (Manitoba, Leusden)
  • 19 januari 2024 (Mango Kwane Wilco Jiskoot, Dillenburglaan, Baarn)
  • 19 april 2024 (Don Bosco, Soest)
  • 21 juni 2024 (Woudlopers, Zeist)
  • 20 september 2024 (Prinses Amaliagroep, Zeist)

Nieuwe praktijkbegeleiders

Sinds vorig jaar zijn we begonnen met een nieuwe manier van opleiden voor de praktijkbegeleiders. We maken hierbij gebruik van de Routekaart Praktijkbegeleider van Scouting Nederland. De nieuwe praktijkbegeleiders worden hierin begeleid door de praktijkcoaches. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de praktijkcoaches.

Kwalificeren

Als je leidinggevenden hebt die klaar zijn voor kwalificatie kun je via SOL de kwalificatie aanvragen, daarna volgt een gesprek met een van de praktijkcoaches. Dit is een gesprek van praktijkbegeleider en praktijkcoach, de leidinggevende hoeft hier zelf niet bij aanwezig te zijn. Wij gaan ervan uit dat jij als praktijkbegeleider in staat bent om de ontwikkeling van de leidinggevenden te beoordelen.

Er zijn meerdere momenten waarin we kwalificatiegesprekken voeren.

  1. Na een praktijkbegeleidersoverleg, we hebben dan een uur de tijd voor gesprekken.
  2. Op afspraak bij jou op de groep, we hebben dan wat meer tijd en komen bij je langs. Als je meerdere kwalificaties aangevraagd hebt is dit de voorkeur.

Voor het gesprek maken we gebruik van het verslag van het kwalificatietraject van de leidinggevende. Hiervoor 2 templates die je kunt gebruiken, deze zijn niet verplicht, als je zelf een goed format hebt voor de verslagen is dat ook prima. De verslagen moeten uiterlijk 2 weken voor het gesprek naar de praktijkcoaches gemaild zijn. Dit geldt ook als je na het praktijkbegeleidersoverleg wilt kwalificeren.

In het kort:

  1. Vraag de kwalificatie aan in SOL.
  2. Stuur een mail naar de praktijkcoaches om een afspraak te maken.
  3. Stuur uiterlijk 2 weken van tevoren de verslagen per mail naar de praktijkcoaches.