Over de regio

De Regio Utrechtse Heuvelrug van Scouting Nederland is een samenwerkingsverband van 32 Scoutingroepen. De regio omvat globaal de oostelijke helft van de provincie Utrecht, dus van Baarn tot Odijk en van Maartensdijk tot Amersfoort.

De regio is een zelfstandig orgaan, dat onder andere de taak heeft om trainingen te organiseren en activiteiten te initiƫren.
Lokale scoutinggroepen zijn autonoom en worden door de regio ondersteund.

De regio bestaat uit een Regiobestuur en een Regioraad.

Het Regiobestuur bestaat uit zeven leden, waaronder een voorzitter, secretaris, penningmeester, coƶrdinator trainingen, coƶrdinator activiteiten en een afgevaardigde voor de Landelijke Raad.

In de Regioraad worden alle groepen afgevaardigd. De Regioraad wordt twee maal per jaar gehouden.

Regioraad

Twee keer per jaar houdt de Regio Utrechtse Heuvelrug een regioraad met afgevaardigden van alle groepen uit de regio. Daar wordt gesproken over beleid, financiƫle verantwoording afgelegd of informatie uitgewisseld tussen groepen. Ook is er vaak een informatief thema-item.

In de kalender en op Facebook kun je vinden wanneer de regioraden zijn.

De stukken worden verspreid via de voorzitters en secretarissen.

Speltakoverleg

Minimaal twee keer per jaar houdt Regio-UH een speltakoverleg. Per speltak gaat leiding bijelkaar zitten om bijvoorbeeld te beslissen welke activiteiten er georganiseerd gaan worden of om over speltakspecifieke zaken te praten. Ook wordt er in informele sfeer informatie tussen leiding onderling uitgewisseld.

Beleid

Het regiobestuur heeft een Meerjarenplan gemaakt voor 2020-2022, waarin het speerpunt Duurzaam vrijwilligersbeleid is uitgelicht.

Het vrijwilligersbeleid van de regio is inmiddels ook uitgeschreven.