In veilige regiohanden

De regio heeft het beleid rondom Sociale veiligheid geupdate, in combinatie met het vrijwilligersbeleid, zodat onze jeugdleden in veilige handen zijn en we zorgvuldig met de vrijwilligers omgaan.

Het maken van vrijwilligersbeleid volgde uit het aanstellen van een Regio-HRM-er in de regioraad van november 2019. Dit liep samen met het aflopen van de periode waarin de regio gebruik kon maken van de Regeling Gratis VOG.

Op de pagina Beleid Sociale Veiligheid kun je nu het Vrijwilligersbeleid, een protocol voor nieuwe medewerkers en een Gedragscode vinden.

Het Beleid Sociale Veiligheid en het Vrijwilligersbeleid zullen ook nog aan alle regiomedewerkers worden gestuurd.

Mirte stelt zich voor

Mirte Andeweg is kandidaat bestuurslid en beoogde nieuwe penningmeester van het regiobestuur en stelt zich graag voor.

Hoi!

Beverleiding bij Rambonnet

Mijn naam is Mirte, ik ben 22 jaar en woon in Breda. Ik ben tot mijn 18e opgegroeid in Zeist, waar ik vanaf 2002 lid ben van de Scouting Rambonnetgroep Zeist.

Na de Rowans ben ik in 2014 Beverleiding geworden en twee seizoenen later ben ik overgestapt naar het Scoutsteam. Inmiddels ben ik weer terug bij de Bevers en ga ik elk jaar met veel plezier op zomerkamp met de Scouts.

Mirte op Nawaka

In de zomer van 2018 ben ik mee geweest naar de Nawaka als front-office medewerker voor de beveiliging. Dit vond ik zo’n toffe ervaring met alle verschillende groepen en mensen bij elkaar dat ik daar graag meer mee wil doen.

Tijdens mijn vorige studie kreeg ik het vak accountancy en kwam ik erachter dat ik financiën en cijfers erg interessant vind. Na eerst een aantal jaar penningmeester bij mijn eigen groep te zijn geweest was ik opzoek naar meer uitdaging op dit gebied.

Na een toevallige ontmoeting met een bestuurslid is het balletjes binnen het regiobestuur voor mij gaan rollen. 

Naast mijn scoutingactiviteiten studeer ik medische hulpverlener op de Hogeschool van Rotterdam. Dit is een relatief nieuwe studie en wanneer ik klaar ben mag ik op bijvoorbeeld de ambulance of de spoedeisende hulp werken.

In mijn vrije tijd ben ik graag creatief bezig en doe ik aan crossfit en hardlopen. Daarnaast heb ik een evenementen beveiligersdiploma en werk ik voornamelijk in de zomermaanden als beveiliger op feesten, braderieën en andere evenementen. Voor hetzelfde bedrijf draai ik met mijn EHBO-diploma ook diensten als evenementen EHBO’er. 

Ik kijk er naar uit om meer over de regio en zijn leden te leren en zie jullie graag op de volgende regioraad op 26 mei 2020! 

Met Mirte erbij verjongt het regiobestuur aanzienlijk

Duurzaam vrijwilligersbeleid als speerpunt

Het regiobestuur heeft zich de afgelopen maanden gebogen over de speerpunten voor het bestuur in periode 2020-2022. Na een gezamenlijke brainstorm en een analytische uitwerking van de resultaten heeft dit geleid tot een beleidsplan.

Speerpunt: duurzaam vrijwilligersbeleid

Het speerpunt voor de aankomende tijd is het duurzame vrijwilligersbeleid bij de groepen en bij de regio zelf. Het regiobestuur is namelijk van mening dat wanneer de groepen een duurzaam vrijwilligersbeleid voeren, er vanzelf kaderleden komen die meer uitdaging zoeken tijdens of na hun vrijwilligerswerk bij hun scoutinggroep. En dat de regio daar een prima plek voor is, voor groepsoverstijgende zaken of juist verdieping als trainer. Of zelfs doorgroeien naar bestuurslid.

Daily business

Een speerpunt betekent niet dat we stoppen met de gewone zaken, zoals regionale activiteiten, trainingen, groepen bijeen brengen en luisteren naar wat er speelt.

Voor de regionale activiteiten gaan we ook kijken naar het meer toepassen van de activiteitengebieden en doorlopende leerlijn in het programma.

Toekomstvisie

Veel onderdelen van het beleidsplan zijn ook gebaseerd op de toekomstvisie van Scouting Nederland.

Beleidsplan 2020-2022

Keigoede scoutingsfeer op Plantsoen-West

Zaterdag 5 oktober konden kinderen aan het Smallepad naast de Koppelpoort kennismaken met wat scouting  inhoudt tijdens het evenement Scouting Keigoed. Daar konden ze onder andere klimmen op de klimmuur, kanoën in de Eemhaven, broodjes bakken boven het vuur en de snelste tijd op de stormbaan neerzetten.

Wrikken tijdens Scouting Keigoed

De scouts van de negen Amersfoortse scoutinggroepen speelden hun scoutingspel nu in de binnenstad van Amersfoort, waarbij de kinderen uit Amersfoort en nog enkele andere scoutinggroepen van buiten Amersfoort gewoon mee konden doen.

Reuring in de binnenstad

Het winkelende publiek trof ook verklede vossen aan, die door de scouts opgejaagd werden tijdens de vossenjacht.

Als de kinderen alle acht de activiteiten hadden gedaan in hun eigen leeftijdscategorie kregen ze als herinnering een badge, die opgenaaid kan worden.

Stormbaan tijdens Scouting Keigoed

De kinderen gingen met rode wangen en een stralende glimlach naar huis.

Scouting Keigoed werd mogelijk gemaakt door de vrijwilligers van Scouting Mondriaan, Karel Doormangroep, Scouting Impeesa, Scouting Cay-Noya, Scouting St. Ansfridus, Scouting Soekwa, Scouting St-Jozef, Scouting Hiawatha, Scouting Manitoba.

Amersfoortse Scoutinggroepen organiseren Keigoed scouting evenement

Hey, jij daar!

Hou je 5 oktober vrij voor een Keigoed Scouting evenement.

Kijk op deze pagina voor meer informatie.

Nieuwe waarderingstekens

Scouting is trots op zijn vrijwilligers! Zonder vrijwilligers zijn er geen wekelijkse opkomsten en kunnen 3000 leden in onze regio niet elke week werken aan hun eigen ontwikkeling. Om vrijwilligers gebonden en gemotiveerd te houden vinden we het belangrijk dat ze worden gewaardeerd. Eén van de manieren om vrijwilligers te waarderen is door het uitreiken van waarderingstekens. In dat traject gaat het een een ander veranderen, en om het zo soepel en goed mogelijk te laten verlopen willen we je graag informeren over deze nieuwe waarderingstekens.

Achtergrond

In 2017 is besloten om over te gaan op een nieuw stelsel van waarderingstekens. Het huidige stelsel heeft een aantal tekortkomingen en ook in een enquête bleek dat er in het land behoefte was aan een nieuw stelsel. Dat heeft geleid tot een voorstel van nieuwe waarderingstekens tijdens de landelijke raad in juni 2018. Daarna is nog even tijd genomen om het proces te ontwerpen en op te zetten. Inmiddels weten we dat alles er klaar voor is om de nieuwe waarderingstekens vanaf 2 april ook echt uit te gaan reiken.

De tekens

In de plaats van de huidige drie waarderingstekens, zijn er vier nieuwe waarderingstekens, op volgorde van laag naar hoog:

 • De gouden vos
 • Gouden Oehoe
 • Gouden Edelhert
 • Zilveren wolf

Dit sluit aan bij de internationale waarderingstekens, waar de bronzen wolf het hoogste waarderingsteken is. Daarnaast zijn er ook vier nieuwe tekens die aansluiten bij de huidige andere tekens:

 • Vriendschapsteken als waardering van een vriendschap met een aan scouting verbonden persoon of organisatie die veel betekent voor die organisatie.
 • Maatschappelijke inzet Een lid dat zich heeft ingezet voor (lokale) maatschappelijke kwesties en hierbij initiator is van de activiteit, kan een teken voor maatschappelijke inzet ontvangen. Voor jeugdleden moet er aantoonbaar meer zijn gedaan dan de reguliere activiteiten die al voorkomen in het Scoutingprogramma. Voor alle leden.
 • Bijzondere verdienste Het waarderingsteken wordt uitgereikt aan vrijwilligers die een bijdrage hebben geleverd aan een activiteit of project op (inter)nationaal, (boven)regionaal of lokaal niveau. Voor kaderleden en leiding.
 • Teken van moed als waardering van moedig optreden, voor alle leden.

Nieuw proces

Ook het proces rond het aanvragen van een waarderingsteken is onder de loep genomen en verbeterd. Om te voorkomen dat regio’s waarderingstekens verschillend beoordelen, zijn er interregionale commissies opgezet die waarderingstekens beoordelen. Ook is het formulier gedigitaliseerd en zijn er een aantal aanpassingen in gedaan. Hierbij is gezocht naar een juiste balans tussen voldoende informatie om een goed beeld te krijgen, en de complexiteit van het formulier. In de toekomst zullen er nog stappen worden gemaakt om dit meer te verduidelijken en makkelijker te maken. Voor jou als aanvrager neem je de volgende stappen:

 • Bepaal voor welk waarderingsteken de scout in aanmerking komt
 • Download het relevante formulier van de scouting.nl website
 • Het waarderingsteken kun je uploaden op het formulier van de website van Scouting Nederland. Twijfel je? Stuur het formulier dan naar waarderingstekens@regio-uh.nl
 • De interregionale commissie bepaalt of je aanvraag terecht is en aan de eisen voldoet, en zorgt voor afhandeling. Tijdens het proces word je door de leden op de hoogte gehouden. Afhankelijk van het teken kan een andere commissie de beoordeling doen, maar daar draagt de commissie zorg voor.
 • Wanneer je aanvraag is goedgekeurd, krijg je de URL om het teken in de scoutshop te bestellen
 • Je bestelt het teken zelf in de scoutshop met de code

Vragen?

Op de website van Scouting Nederland vind je meer informatie over de waarderingstekens: https://www.scouting.nl/themas-en-projecten/vrijwilligers/waarderingstekens . Vanuit de regio Utrechtse Heuvelrug is Niels Dimmers het eerste aanspreekpunt voor de waarderingstekens. Niels zit ook in de regionale commissie en houdt nauw contact met de projectorganisatie die het nieuwe stelsel implementeert. Als je vragen of opmerkingen hebt, schroom niet en stuur ze naar Niels: afgevaardigde@regio-uh.nl .

Het leven van een bestuurder

Vrijwilligerswerk gaat niet altijd over rozen. Soms word je uitgedaagd om lastige keuzes te maken of mensen slecht nieuws te brengen. Sommige situaties lijken moedeloos en uitzichtloos. Soms is het stressvol, op andere momenten weer dodelijk vermoeiend en saai.

Toch zijn ruim tienduizend mensen in Nederland vrijwilliger bij Scouting. Ze zijn leiding, klusjesman, projectleider, ITer of bestuurslid. En in sommige gevallen zijn ze het allemaal. Dit is niet alleen een ode aan tienduizend mensen die hun passie, kennis en tijd steken in de ontwikkeling van honderdduizend mensen. Dit is ook een oproep aan jou.

Passie

Het begint met een idee. Vaak een zin die begint met “wat als…”. Plotseling wordt er iemand wakker, “ja, dat is een leuk idee!”. Voordat je het weet rennen er driehonderd zeven tot elf jarigen door de straten van Amersfoort op zoek naar vossen die verkleed door de stad lopen. Aan alles is gedacht, drinken, wat te eten, een vervoersplan, verzamel en vertrek tijden, vossen zijn ingelicht, en natuurlijk voorbereiding voor een calamiteit. Twee EHBOers hangen verveeld een beetje rond bij de centrale post, twee anderen lopen door de stad.

Een week later is het weer raak, nu iets minder zichtbaar, op een scoutinggebouw in Baarn verzamelen veertig vrijwilligers, een vijftal trainers en vijfendertig cursisten. Samen leren en oefenen ze om elkaar en zichzelf te ontwikkelen. In dit geval dus heel bewust – een training voor nieuwe leiders, die in teams van twee tot vijf elke week opkomsten, weekenden en kampen organiseren. Pas dan word je bewust wat er allemaal bij komt kijken, wat er allemaal mogelijk is en wat er allemaal al is om jou te helpen. Niet alleen de oefening en theorie van de trainers is interessant, maar ook onderlinge uitwisseling en kennismaking. Mensen met elkaar verbinden.

Achtergrond

Op de achtergrond zit er, aan zo’n activiteit van een paar uur, een paar maanden aan voorbereiding. Programma moet worden uitgewerkt, materiaal moet worden klaargezet en gecontroleerd en mensen die meewerken moeten instructie krijgen. Er moet afstemming plaatsvinden met andere teams, en op één of andere manier is het de bedoeling dat dit allemaal bijdraagt aan één centraal doel. Iets waar die éne welp die daar door de stad rent, zich eigenlijk helemaal niet zo bewust van is.

Want, begrijpt hij eigenlijk wel dat het best bijzonder is? Dat het eigenlijk best raar is dat je zonder een volwassene met andere kinderen die je amper kent door de stad kunt rennen? Dat je iets unieks meemaakt als een van je teamgenootjes valt en een schaafwond krijgt? Dat iedere andere zeven jarige in paniek “mama” roept, en jij denkt: tanden op elkaar en door rennen? Nee, daar is dat jochie zich eigenlijk helemaal niet bewust van. Maar is dat erg?

Afstand

Op afstand is er een centraal team die dit alles overziet. Er voor zorgt dat wat deze teams doen, bijdraagt aan de ontwikkeling van niet alleen die ene welp, maar het geheel. Er voor zorgt dat kwaliteit continue wordt verbeterd, problemen worden opgelost en continuïteit wordt gewaarborgd. Er moet gezorgd worden dat er genoeg geld is om al dit leuks te kunnen doen, maar ook al die andere leuke dingen die gedaan worden. En er moet verantwoording worden afgelegd aan de leden die dit geld betalen.

Een belangrijke rol wordt gespeeld door het bestuur van onze scouting regio – en ik ben daar een trots lid van. Als je het zo op een rijtje zet klinkt het saai en ver weg, maar dat is het absoluut niet. Het is namelijk maar een gedeelte van het werk. Want als ik, als bestuurslid, tussen al die rennende welpen sta, weet ik wat mijn aandeel daarin is, en ben ik ongelofelijk trots op het team wat dit evenement heeft neergezet.

Als ik met mijn rode trui en groene das een clubgebouw binnen stap, word ik met open armen en een lach ontvangen. Wij voelen ons uitgenodigd op elk regio feestje, en maken daar ook dankbaar gebruik van. We staan te dansen tussen de scouts op een disco, en te kletsen met leiding op een borrel. We verbinden scoutinggroepen met een probleem met scoutinggroepen met een oplossing. We dragen uit dat we klaar staan voor de leiding, besturen en leden in onze regio en we zijn enorm trots dat we daar zeker niet alleen in zijn. Samen met 100 andere vrijwilligers laten we aan alle groepen in de regio zien wat scouting is. Niet omdat wij vinden dat wij het zo goed doen, en zeer zeker niet omdat die groepen het zo slecht doen (want geloof mij, dat doen ze echt niet!), maar omdat we vinden dat als we samenwerken, we iets fantastisch moois neerzetten.

Tot slot

Dit is ook een oproep aan jou. Acht jaar geleden begonnen veel van mijn collega bestuursleden aan dit geweldige avontuur. Ze mogen, kunnen en willen dit maximaal negen jaar doen, wat betekent dat dit binnenkort eindig is. Samen hebben zij het begin gemaakt van een fantastisch sterk avontuur – een regio die groepen verbindt en samenbrengt. Een regio die evenementen organiseert waar ik bijzonder trots op ben. Ik ben ingestapt op het juiste moment om deze groei mee te maken. Nu is dit een oproep aan jou, we sluiten een hoofdstuk af en beginnen aan het vervolg van ons avontuur. Ben jij degene die het volgende hoofdstuk tot een succes maakt?

Nieuwe regio site

Welkom op de vernieuwde site van Scouting Regio Utrechtse Heuvelrug. De site heeft een nieuw fris uiterlijk gekregen en onder de motorkap zijn de nodige vernieuwingen doorgevoerd.

Kalender en activiteiten

De kalender heeft een prominentere plaats gekregen op de homepage, zo kan je direct zien welke activiteiten, trainingen en feestjes er binnen kort in de regio plaatsvinden.

De regio activiteiten hebben ieder een eigen pagina gekregen met daar op duidelijk vermeld waar en wanneer deze plaats vind. Als de inschrijvingen geopend zijn komt er ook direct een knop naar het inschrijfformulier in beeld.